Какво трябва да знаем за процеса на асфалтиране

С оглед на това, че пътната инфраструктура е от първостепенно значение за нашия бит и начин на живот, за да имаме добре поддържани улици е желателно непрекъснато да се поддържат и ремонтират. И тук опираме до процеса на асфалтиране. Споделяме с вас кои са най-основните точки, които трябва да знаете за процеса на асфалтиране.

Кои са основните видове асфалтиране

Процеса на асфалтиране се дели на два основни вида: студено и горещо асфалтиране. Студеното асфалтиране, както вече може би се досещате не изисква нагряване при полагането му. Най-често се използва при запълване на дупки и запълване на пукнатини. Полага се когато температурата на въздуха е по-ниска. Сравнявайки устойчивостта на двата материала, определено студения асфалт е по-слабо устойчив спрямо горещо положения.

Горещото асфалтиране е по-популярно и всички ние най-вероятно сме го виждали на практика как се случва. Желаейки дългогодишна здравина и устойчивост, определено трябва да заложите на полагане на горещ асфалт.

Това, което е от голямо значение за процеса на асфалтиране е изборът на най-подходящ повърхностен слой, т.е. най-горния слой. Този слой ще бъде най-натоварван, ще получи най-сериозни щети и ще бъде най-експлоатиран.

Видове асфалтови смеси  

Асфалтът, наричан още асфалтобетон, се състои от пясък, трошен камък и битум. В зависимост от предназначението си той се разделя на различни видове: битумизиран асфалт, биндер и износващ пласт, като най-често се използва за асфалтиране на улици, асфалтиране на паркинги и асфалтиране на дворове .

Процес на асфалтиране

На първо място се изгражда план за действие. Планирането е често пренебрегвана стъпка, но то е ключа към правилното и упешно асфалтиране. След планирането е ред на изкопните дейности, полагане на основата плюс самия асфалт и накрая трамбоването и окончателнното втвъртядане. Имайте предвид, че истинското втвърдяване може да отнеме и до 30 дни, добре да бъдете внимателни предпазливи, преди изтичането на първия един месец след полагането на асфалта.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев