За нас

Същността на проекта е развитието и популяризирането на информационен портал NaSelo.net, предназначен да увеличи туристическия поток към провинцията, да осигури допълнителни приходи и заетост и да създаде условия за развитието на общините. Този проект ще позволи обмен на информация, опит, идеи, решаване на проблемите от ежедневието: да се търси работа, да се реализира потенциалът им в различни обществени сфери, да се установят връзки между различните области и региони.

Целта на проекта е да се увеличи престижът на провинцията, не само по отношение на туризма, но и като място за постоянно пребиваване, да се превърне пребиванатето и развитието на бизнес в селото като печеливш, да се включат селяни, които не са привлечени от земеделие, и да се даде на гражданите алтернатива на почивката в задграничните курорти, възможността да се запознаят с забележителности, както и да се любуват на местни специалитети, приготвени по стари, традиционни рецепти, най-вече от бабите в селата.

За успешното изпълнение на този проект е необходимо да участваме в неговото формиране от всички заинтересовани страни, започвайки от администрациите на райони и населени места и завършвайки с туристически агенции, собственици на къщи за гости и просто хора, които обичат своя район и искат красотата и очарованието на земята им да бъдат признати и оценени от другите.

Именно поради тази причина се надяваме активно да ни помагате!