Бъдете наш партньор

Екипът на NaSelo.net се нуждае от Вашето съдействие.

Можете да подкрепите проекта по няколко начина.

Първо, ако сте администратор на сайт за дадено населено място ,можете да поставите линк или банер към нашият сайт. Скоро ще публикуваме кодове за вграждане.

Можете да ни подкрепите, като ни изпратите снимки и описание на любимото Ви село – Вашето. Ползвайте имейл info @ naselo.net

Можете да направите и дарение на администраторите, като за целта ще Ви бъде изпратена допълнителна информация, как да ни подкрепите финансово.

Ако сте представител на компания – инвеститор и имате инвистиционни намерения към проекта, сме отворени към предложения!