Posted in Новини

ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 17 474 467 лева на 4 104 животновъда, заявили…

Научете повече

ДФЗ преведе първите над 17 млн. лева на животновъдите за Кампания 2020

Posted in Новини

До 30 октомври ДФ „Земеделие“ приема заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски…

Научете повече

До 30 октомври стопаните заявяват помощ за зимни пръскания

Posted in Новини

От 20 октомври до 6 ноември 2020 г. се отваря втори прием по de minimis…

Научете повече

Започва втори прием по de minimis за животновъди

Posted in Новини

ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на проекти за…

Научете повече

От 26 октомври започва прием по подмярка COVID 3, който ще се извършва чрез ИСУН

Posted in Новини

ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за…

Научете повече

От 26 октомври започва прием по подмярка COVID 3

Posted in Новини

Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през Кампания 2016 г. по мярка 11…

Научете повече

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Posted in Новини

Над 70 млн. лева (70 148 373 лв.) по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“…

Научете повече

ДФЗ изплати над 70 млн. лева по COVID 1

Posted in Новини

ДФ „Земеделие“ изплати близо 5 млн. лв. (4 933 257 лв.) по Националната програма по…

Научете повече

Пчеларите получиха близо 5 млн. лева за 2020 г.

Posted in Новини

ДФ „Земеделие“, акредитиран да изпълнява функциите на Разплащателна агенция в Република България, и Агенцията за…

Научете повече

ДФ „Земеделие“ – РА и АФПЗРСР на Република Северна Македония подписват меморандум за сътрудничество

Posted in Новини

Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов „Защо да хапвам плод, мляко…

Научете повече

ДФЗ организира конкурс за детска рисунка „Защо да хапвам плод, мляко и мед“

Posted in Новини

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 4,7 млн. лева…

Научете повече

Стопаните получават 4,7 млн. лева компенсации за пропаднали площи

Posted in Новини

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен ресурс от 2,6 млн. лева по de…

Научете повече

2,6 млн. лева допълнителна помощ за животновъди утвърди УС на ДФЗ