ДФ „Земеделие“ изплати над 27 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство за 2020

През 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 27 млн. лева (27 038 315,62 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство.

С оглед недопускане на загуба на средства в края на годината, фондът обработи и верифицира заявените от бенефициентите разходи в подадените искания за плащане чрез ИСУН 2020 в изключително кратки срокове. Така в условията на криза бе постигната основната цел за финансовото изпълнение на Програмата и пълното усвояване на предвидения за 2020 г. бюджет.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев