Започват приеми по мерки „Събиране на реколтата на зелено“ и „Застраховане на реколтата“ за производителите на винено грозде

От днес, 17 май започва прием на заявления за финансово подпомагане по мерки „Събиране на реколтата на зелено“ и „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.

Приемът по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще е до 28 май 2021 г. Определеният бюджет е в размер на 2 млн. лв. По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула.

До 15 юни 2021 г. е приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“. По нея ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев