Стопаните, пострадали от пожарите в област Хасково, кандидатстват за компенсации

 От 10 до 21 септември ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за компенсиране на щетите, които пожарите през 2020 г. нанесоха на земеделските стопани в област Хасково. Одобреният бюджет от УС на ДФ „Земеделие“ по схемата е 400 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 30 септември.

 На финансиране имат право стопани със засегнати от пожари трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи, селскостопански животни, в т.ч. пчелни семейства.

Предвидените ставки за подпомагане са:

•      Трайни насаждения – до 120 лв./дка;

•      Фуражни култури – до 40 лв./дка;

•      Постоянно затревени площи – до 30 лв./дка;

•      Селскостопански животни, изчислена на животинска единица (ЖЕ) – до 1000 лв./ЖЕ;

•      Пчелни семейства – до 1,90 лв./брой.

Земеделските стопани претърпели щети, следва да предоставят служебна бележка, издадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ или от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев