Счетоводен аутсорсинг

Счетоводният аутсорсинг е делегиране на целия обем от счетоводни функции и правомощия на трета страна-изпълнител. В същото време безусловно се признава, че възложителят поема възложените задължения и носи пълна отговорност за тяхното изпълнение. В зависимост от правната форма и степента на дейност на дружеството, аутсорсингът на счетоводни услуги може да включва различни аспекти на счетоводната поддръжка, свързани с организиране и поддържане на счетоводството, подготовка и подаване на данъчна документация, осигуряване на управление на кадрови досиета, консултации по специализирани въпроси , и т.н.

В зависимост от степента на участие на изпълнителя, счетоводният аутсорсинг винаги е партньорство, основано на принципите на професионализъм, отговорност и взаимна изгода. Клиентът трябва да разбира важността на разкриването на истинска информация за компанията, ясно да разбира вредните последици, които ще доведат до укриването на данни и ненавременното докладване на възникващи проблеми.

Предоставяйки аутсорсинг на счетоводни услуги на организации, фирмата изпълнител от своя страна е длъжна безусловно да спазва изискванията на закона в областта на данъчното облагане и отчетността, да работи изключително в интерес на Клиента. Практиката показва, че прехвърлянето на счетоводни функции на компетентно трето лице е един от най-честите примери за ефективно делегиране на правомощия в бизнеса.

Трябва да се отбележи, че пълноценният счетоводен аутсорсинг не е сравним с участието на специалист на свободна практика или еднократна заявка за услуги. Една професионална счетоводна компания разполага с много повече ресурси – човешки, технически, софтуерни – всички те са предназначени едновременно да решават цял ​​набор от задачи на клиента. Освен това често един външен счетоводител може да не се различава по цена от договор със счетоводна къща.

Счетоводният аутсорсинг е особено ценен от бизнес лидери, които не се нуждаят от постоянното присъствие на счетоводител на работното място. И дори ако счетоводните услуги са необходими ежедневно, в повечето случаи ще бъде по-евтино да работите с аутсорсинг компания, отколкото да поддържате пълноценен счетоводен персонал. И накрая, като потърсите помощта на сериозна компания, занимаваща се с финансово-счетоводен аутсорсинг, можете да сте сигурни, че ще избегнете „скъпи“ грешки и време, изразходвано за изграждане на счетоводна система и за намиране на най-добрите начини за взаимодействие с данъчните власти. Поради нарастването на общото ниво на счетоводните услуги и институционализирането на бизнес пазара като цяло, търсенето на счетоводен аутсорсинг нараства.

Голям брой фирми твърдят, че услугите за дистанционно счетоводство са сред техните възможности. Въпреки това си струва да се подходи внимателно към избора на доверен човек в такива случаи. Цената на аутсорсинг счетоводните услуги често зависи от основния профил на изпълняващата компания. Така че днес често можете да намерите предложения за аутсорсинг на счетоводство от консултантски фирми, адвокатски кантори и дори организации, които не са пряко специализирани в данъчното облагане и офис работата.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев