Мениджмънт и счетоводство

Мениджмънт и счетоводство

 Има мнение, че счетоводството е безполезно за мениджър и е необходимо само за държавен контрол, но това не е съвсем вярно. Нека да видим какви са основните разлики между счетоводството и управленското счетоводство. Вероятно сте чували, че има два вида счетоводство: счетоводство и управление. Ако се обърнем към историята, ще видим, че счетоводството е измислено единствено, за да регистрира бизнес дейностите на търговците.  „Трактатът за сметките и записите“ на Лука Пачоли, където той описва как да се водят записи, е просто насока, на която търговците разчитат, когато създават своите сметки. С течение на времето счетоводството беше стандартизирано, създавайки общи правила за неговото поддържане в различни предприятия, така че всяко лице (и данъчният инспектор, разбира се) да може бързо да оцени финансовото състояние на предприятието. Това осигури единно средство за оценка на представянето на всички компании. В крайна сметка, ако всеки водеше записи по свой собствен начин, би било невъзможно бързо да се сравнят дейностите на различните организации и да се оцени тяхната ефективност. Стандартизацията на счетоводството обаче престана да отговаря на изискванията на конкретни ръководители на конкретни предприятия. Мениджърите вече не можеха произволно да променят принципите на счетоводството и да го коригират за себе си. Тогава се появи управленско счетоводство – това е счетоводството, което предоставя на ръководството на организацията информацията, необходима за вземане на решения и ефективно управление на бизнеса. Има мнение, че счетоводната услуга е безполезно за мениджър и е необходимо само за държавен контрол, но това не е съвсем вярно. Изглежда безполезно само защото мениджърът не разбира напълно езика на счетоводството. И въпреки че това може да бъде поправено доста лесно, все още има фундаментални разлики между счетоводството и управленското счетоводство.

Разлики счетоводство и управленско счетоводство

 Да видим какви са те. Разбира се, има огромен брой разлики, но нека се съсредоточим върху основните, които от наша гледна точка са:

В счетоводството фактът от миналия период се сравнява с фактите от още по-ранни минали периоди. Понякога се нарича и „посмъртно счетоводство“. В управленското счетоводство по правило се набляга на планирането, на това как на базата на минали данни ще правим пари в бъдеще.

В счетоводството са необходими документи за извършване на съответните записи. В управленското счетоводство често е достатъчно просто да потвърдите устно, че операцията е извършена.

В счетоводството счетоводството се води в контекста на юридическите лица, а в управленското счетоводство юридическите лица не винаги са важни.

Част от позициите на разходите се отчитат по различен начин в счетоводството и в управленското счетоводство. И не става въпрос за укриване на някакви неосчетоводени плащания. Например, ако сте купили скъп коняк и сте го представили на партньора си, тогава в управленското счетоводство ще искате да го покажете като разходи за гостоприемство, докато в счетоводството не винаги ще можете да направите това, защото има норми, и т.н. и може би в счетоводството тази операция ще се извърши по някакъв по различен начин. Както можете да видите, тези сметки не съвпадат една с друга, дори когато имате напълно бяло счетоводство и когато редовно плащате данъци. Информацията обаче трябва да се въведе в базата данни само веднъж. И е необходимо да се изключат ситуациите на въвеждане на едни и същи данни в различни бази данни за управление и счетоводство. Съответно трябва да има връзка между тези два акаунта.

Сподели с приятели!

Author: Vasileva