ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) преведе над 31 млн. лв. (31 077 749 лв.) по
интервенцията „Обвързано с доходите подпомагане за протеинови култури“ (ИПК) за
Кампания 2023. Финансовите средства се разпределят между 14 078 земеделски стопани,
които отглеждат фасул (за зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен), фъстъци,
соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и
смески от тях.
Ставката за Кампания 2023 г. е в размер на 284,90 лв. на хектар. Тя е определена със
Заповед РД 09-467 от 26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните.
Право на финансова подкрепа имат земеделски стопани, които отговарят на
изискванията на чл. 35 от Наредба 3 от 10.03.2023 г. Те трябва да обработват най-малко 0,5
хектара (заедно или по отделно) с протеинови култури, а площите им да са допустими за
подпомагане по ОПДУ.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев