Стопаните получиха над 2 млрд. лева за Кампания 2020

Земеделските стопани получиха директни плащания в размер на 2,055 млрд. лв. (2 054 780 712 лв.) за Кампания 2020 г. Въпреки извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID 19, плащанията бяха извършени при спазване на заложения индикативен график.

За изминалата 2020-та оторизационна кампания, освен увеличеният със 140 млн. лв. бюджет по схемите за директни плащания, ДФЗ – РА оторизира и извънредна помощ за земеделските стопани в рамките на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“. Плащанията по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” бяха направени през октомври 2020. Над 30 хил. земеделски стопани получиха близо 72 млн. лв. През ноември бяха преведени средствата по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“, когато на 671 стопани бяха изплатени близо 1 млн. лв.

Предстоят оторизациите по заявленията от втория реализиран прием по 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и плащанията за кандидатите, при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина) съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013.

Бюджетът и разпределението му по отделните схеми за директните плащания, прилагани у нас, се нотифицира пред службите на ЕК от Министерство на земеделието, храните и горите.

Най-голямото плащане, което получиха стопаните за Кампания 2020, е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Над 772 млн. лв. (772 052 118 лв.) бяха разпределени между 54 933 земеделски производители.

Втората по размер на бюджета е Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП). По нея бяха изплатени близо 489 млн. лв. (488 819 735 лв.). Подпомагане получиха 54 898 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания.

По схемата за преразпределително плащане (СПП) 54 826 производители получиха 113 млн. лв. (113 294 682 лв.).

Към 30.06.2021 г. е приключена обработката на всички заявления по директни плащания за 2020, включително и по заявленията които са били обект на допълнителни административни проверки, като на 29 юни са оторизирани остатъчни суми към отделни земеделски производители.

При възникнали казуси или въпроси свързани с директните плащания, земеделските производители могат да се обаждат на следните „горещи телефони”:

02/ 81 87 449; 02/ 81 87 479; 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692. Въпроси свързани с прилагането на мерки Агроекология” и „Биологично земеделие” могат да се отправят на телефон 02/ 81 87 203.

В таблицата са посочени всички извършени плащания по отделни схеми и мерки за Кампания 2020:

СХЕМА/МЯРКАОторизирана сумаКандидати
СЕПП772 052 11854 933
Зелени директни плащания (ЗДП)488 819 73554 898
СПП113 294 68254 826
Подмярка 13.1/НР 175 906 82621 758
ПНДТ71 279 71339 750
Мярка 21.1  „Извънредно подпомагане“71 261 01430 406
Мярка 12/Натура 200046 747 58211 280
ЕЖСК (мляко)39 698 091928
СП (основна)34 115 4595 604
M11- Биологично растениевъдство33 837 9452 247
СПК32 734 63316 126
ПНДЖ 131 981 1454 124
СМлК29 797 1353 538
ПНДЖ 324 824 3935 999
ДПЖСК23 946 5272 083
Подмярка 13.2/НР 219 906 0489 045
M10- Опазване на застрашени от изчезване местни породи18 557 4981 595
СМКЮ17 721 8934 998
СЗ-КЛЧ17 710 3723 020
СЗо9 599 9741 018
M11- Биологично пчеларство9 526 7081 184
СП (други)7 635 9663 142
M10- (пасторализъм)7 007 562411
СЗ-МЗДП6 656 3392 764
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“5 774 376581
СЗ-П4 796 3091 289
СЗ-ДККП4 343 4931 853
Биволи4 315 270263
M10- Контрол на почвената ерозия4 125 7361 345
Специално плащане за култура – памук (Памук)3 862 304116
ДПЖ (пл)3 838 4442 080
M10- Опазване на застрашени от изчезване местни сортове3 360 537438
Схема за дребни земеделски стопани3 197 5592 806
M10-  (ВПС-1)3 147 664584
ЕЖСК (месо)3 127 102443
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)2 971 8333 715
Подмярка 13.3/НР 31 124 466922
Мярка 21.2 „Извънредно подпомагане“961 619671
СМлК (пл)749 593316
M11- Биологично животновъдство465 04761
  ОБЩО ИЗВЪРШЕНИ ОТОРИЗАЦИИ (ЛВ.)  2 054 780 712

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев