Село Момина клисура

Село Момина клисура е разположено на двата бряга на река Марица в прохода Момина клисура, в подножието на Рила и Средна гора.

Граничи на северозапад със селата Габровица и Голак, на североизток със с. Дъбравите, което е бившо землище на с. Момина клисура и е основано от негови жители. На изток е гр. Белово, като земите на града до блоковете на Завода за хартия са били предимно на населението от Момина клисура съответно от Дъбравите. Жителите на този квартал от гр. Белово също са от Момина клисура и Дъбравите, тъй като са се заселили на собствени или бащини си имоти. На югоизток граничи със с. Голямо Белово, а на югозапад със с. Сестримо. Теренът е предимно планински и полупланински и това е предпоставка за развитие предимно на животновъдство, дърводобив и дървопреработване. Земеделието е по-слабо развито, като се произвежда основно пшеница, ечемик, овес, царевица, картофи.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев