Село Карлуково

Китното планинско селце Карлуково се намира в Северна България, в западния Предбалкан, в територия с хълмист релеф. Селото е разположено в Карлуковския карстов район, частично в просичащия района пролом на река Искър, известен в географската литература като Карлуковски проло. Проломът започва след село Кунино̀ и завършва североизточно от село Реселѐц.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев