Премахване на DPF филтри на добри цени

DPF или още дизелов филтър за твърди частици, това е устройство, предназначено да филтрира продуктите от горенето на дизеловия двигател от малки частици сажди.

Висококачествените DPF филтри за твърди частици намаляват емисиите на сажди в околната среда с почти 99,9%. В зависимост от различни параметри (качество на използваното гориво, режим на работа на двигателя с вътрешно горене и др.) Частиците сажди могат да имат различен химичен състав. Частиците от сажди са аморфен въглерод с примес на частици от метални оксиди, вода, въглеводороди, сяра и други химически елементи.

Частиците, които се отделят варират в размери от 10 до 1000 нанометра. Образуването на сажди възниква поради непълно изгаряне на горивото, което може да бъде причинено от редица причини (голям брой примеси в горивото, които възпрепятстват самозапалването, липса на кислород и др.). Образувани по време на изгарянето на гориво в цилиндрите с ДВГ, частиците сажди влизат в изпускателната система, където се улавят от филтъра за твърди частици. В структурно отношение DPF филтрите се състоят от керамична матрица, поставена в запечатан метален корпус. Матрицата се състои от много клетки с квадратна форма (има модификации с подобрени осмоъгълни клетки), които са тесни канали, последователно затворени от двете страни. Вътрешната повърхност на всеки канал е направена от порест материал, който е филтриращ елемент. Местоположението на филтъра за твърди частици в изпускателната система зависи от неговия модел и конфигурация. Най-често той се намира веднага след каталитичния конвертор, но при някои модификации тези два елемента се комбинират. При типа окислител филтърът за твърди частици е разположен след изпускателния колектор. Това местоположение не е случайно, защото тук температурата на отработените газове, идващи от двигателя с вътрешно горене, има максимална стойност.

В този случай каналите на матричните клетки са покрити с катализатор, който окислява неизгорелите горивни частици. По време на работа на филтъра частиците на саждите постепенно запълват филтърния материал на стените на матричните канали.

Премахване на DPF филтри може да се направи механично, но може и софтуерно. Можете да потърсите ползена информация онлай

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев