Пермакултура – какво е и защо е важна?

Пермакултурата – защо е толкова важна?

За нас е важно да започнем с това, че е разработена от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен през 70-те години, пермакултурата се разпространява бързо по света. В началото терминът се оревежда като „постоянно земеделие”, но може да означава и „постоянна култура”.

Пермакултурата е етичен, научен и сихронен дизайн на природни системи, който гарантира устойчивост. Той цели да осигури изобилие за бъдещето на човечеството, като му даде всички материали и храна, от които се нуждае на местно ниво. В същността си пермакултурата е взаимодействие между човек и природа.

Поради неустойчивите земеделски практики, които прилагаме в момента, пермакултурата е и доказано решение, което може да ни спаси от саморазрушителния път, по който сме тръгнали.

Какво е пермакултура?

Пермакултура означава да работиш в хармония с природата, а не срещу нея. Тя е местно производство на всичко, от което се нуждае човек, включително храна, подслон, гориво. Начинът, по който се използва земята е точно обратен на монокултурите – символът на разрушителното промишлено земеделие. Тя е поликултура, при която разнообразни видове растения и животни си взаимодействат и подхранват взаимно.

Една пермакултурна градина има пет зони. Първата е най-използваната и е най-близо до жилището. В нея влизат зеленчукова градина и подправки, които се нуждаят от постоянна поддръжка. Втората зона също се нуждае от ежедневно наглеждане, но не толкова често – в нея влизат плодните дръвчета и домашните птици. Третата зона се нуждае от по-рядко наглеждане и включва сезонни култури и животни, които могат да се хранят и сами. Четвъртата зона е източник на гориво и диворастящи храни. Петата зона е естествена природа и рядко се посещава.

„Целта е да изградим системи, които са устойчиви от гледна точка на околната среда, но и носят достатъчно приходи, достатъчни за задоволяване на нуждите ни. Тези системи не се експлоатират и не се замърсяват и затова са устойчиви в дългосрочен план” – Бил Молисън

След като една пермакултурна градина започне да функционира пълноценно, принципно няма нужда нищо да бъде внасяно отвън в системата, защото тя задоволява напълно всичките си нужди. Растенията и животните осигуряват храна за хората и животните, подхранват почвата и растения. Слънцето и водата се улавят по начин, които е оптимален, и се използват за задоволяване на енергийните нужди на земята.

Съществуват три опорни точки: грижа за земята, грижа за хората и връщане на излишъка. Съществуват и 12 принципа на дизайна, които осигуряват насоки за разработването на уникални пермакултурни системи.

„Пермакултурата е наука за дизайна. Тя е система, която задоволява всички нужди на човечеството по начин, който носи ползи и за околната среда” – Джоф Лоутън

Всяка сфера има нива, като дървесни корони, храсти, треви. Различните нива включват и различни сезонни, годишни или многогодишни растения. Всичко има многобройни ползи, като например кокошките, които осигуряват яйца, естествен тор и разрохкване на почвата. Освен това всяко растение не само ни дава храна, но и има своя роля в обогатяването на почвата, влияе върху другите растения и осигурява органичен материал за червеите, които помагат за образуването на компост.

Растенията се сеят на групи така че всяко едно да носи някакви ползи на останалите. Към растенията могат да се отглеждат и подходящи животни. Например една пермакултурна група може да включва растение, което помага за обогатяването на почвата с азот, растения, които привличат опрашващи насекоми и други, които отблъскват вредителите, храсти, които да се използват за мулчиране и растения, които основно дават храна или служат за естетични цели.

Важно е изграждането на пермакултурна градина да бъде адаптирано към местните условия. Например градската среда си има своите ограничения, основно откъм пространство, но този недостатък може да бъде преодолян, чрез един добър дизайн. Различните типове климат, особено неблагоприятните също представляват предизвикателство, но многобройните успешни проекти доказват, че методологията, на която се основава пермакултурата, може да бъде приложена успешно навсякъде, включително в пустинята, в планините и при студен климат.

Защо пермакултурата е важна?

„Макар че световните проблеми стават все по-сложни, решенията си остават поразително прости” – Бил Молисън

Статистиките за нивата на консумация са плашещи. Предполагаемите последици от консуматорството и злоупотребата с природни ресурси са тежки, особено имайки предвид, че вече използваме 50% повече ресурси отколкото може да ни даде Земята. Пермакултурата цели да разреши тези и други проблеми чрез развитието на модели, които гарантират, че човечествотоне само може да оцелее, но и да процъфтява дори и в свят без петрол.

Пермакултурните градини могат да бъдат изградени в малки или големи мащаби. Те много лесно могат да разрешат част от проблемите, в които се е забъркало човечеството, като например недостига на здравословна, екологично чиста храна и вода и разрушителния дисбаланс, който сме причинили на Майката Земя и многобройните взаимосвързани и взаимозависими видове, които я обитават.

Един от многобройните примери е разрушителното влияние на промишленото земеделие. То може и да е ускорило културната еволюция на човечеството, но неговата широка употреба вреди на околната среда и води до спад на съдържанието на полезни вещества в храните. То зависи изцяло от твърдите горива за производството на торове и пестциди, както и за задвижването на машините, които обработват почвата, сеят и прибират реколтата. То убива организмите в почвата – бактериите, гъбичките, нематодитечленестоногите, земните червеи. То на практика унищожава всички екосистеми.

Промишленото земеделие изисква и влагането на много други външни ресурси. Освен това то дори не служи за изхранването на местното население. Заради договорите за свободна търговия, храната ненужно пропътува хиляди километри преди да се озове на нечия маса, обикновено не на човек, който има най-голяма нужда от нея. Промишленото земеделие просто трябва да остане в миналото, за да отстъпи място за една по-съзнателна и устойчива връзка между човек и земя.

„Съзнателно създадени ландшафти, които наподобяват моделите и взаимовръзките, които се срещат в природата, като същевременно носят изобилие от храни, фибри и енергия за задоволяване на местните нужди”  – Дейвид Холмгрен

Все повече хора разбират проблемите, пред които е изправена световната ни култура. Много от тях се подготвят даа се отделят от все по-взаимозависимата световна икономика, пълна с балони, готови всеки момент да се спукат. Всичко това може да ви се струва съкрушително, сякаш спе безпомощни и няма какво да направим. Но не е така. Всеки може да създаде пермакултурна градина за себе си, за семейството си, за общността си, без значение къде живее, стига да е готов малко да поизцапа ръцете си.

„Всички световни проблеми могат да бъдат разрешени в една градина” – Джоф Лоутън

Снимка: https://beforeitsnews.com/

Сподели с приятели!

Author: Vasileva