Овцевъди и козевъди получиха 21,7 млн. лева за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе общо 21 707 137.80 лв. на 4972 животновъди, заявили  подкрепа по интервенцията „Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството“ (ПНДЖ3). Ставката за едно допустимо за подпомагане животно, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, е в размер на 41,07 лв. При същия размер на помощта бяха изплатени субсидиите на стопаните за изминалата Кампания 2022г. За поредна година ДФЗ превежда по банковите сметки на фермерите средствата за преходна национална помощ наведнъж.

Финансовата подкрепа по интервенцията е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на ЕП и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегическите планове за ОСП. Там е предвидено, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

През 2023 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Въпреки късното приключване на приема на заявления за Кампания 2023 и разработването на нови контролни системи, свързани с прилагането на ОСП 2023 – 2027, ръководството на ДФЗ организира в максимална степен административния капацитет на институцията така, че бенефициерите да получат субсидиите си навреме, съгласно утвърдения Индикативен график.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев