Китното симитлийско село Бражени

На гости на село Брежани – в полите на Пирин планина

Името Сърбиново се свързва с отдавашно заселване в селото на преселници от Сърбия. През 1576 година се споменава в османски регистър на джелепкешаните като две села – Сърбинче и Сербин дербенд. През 1650 селото е упоменато вече, като едно под името Сърбин със 105 християнски домакинства. През XIX век Сърбиново е голямо село населено преимуществено с българи, числящо се към Горноджумайската кааза на Серския санджак. Църквата „Свети Димитър“ в Сърбиново е построена в 1847 година.През 1869 година наводнение отнася 40 къщи в Сърбиново, с хора, добитък и реколта.В 1891 година Георги Стрезов пише за селото:

Сърбиново, село на юг от Джумая 5 часа. Лежи до Струма срещи Симитлия. Изкарва хубаво вино и много кестени. Църква, в която се чете по славенски и училище с 25 ученика. Уикипедия

През 1949 година в село Брежани отваря врати едно от най-големите предприятия за производство на кафяви въглища в България – ДМП”Пирин”, което възражда селото, построява се нов жилищен квартал, училище, детска градина, културен дом на миньора, подобрява се инфраструктурата, развива се художествената самодейност, селото има футболен отбор. През 1956 година жителите достигат 3635 души.

Днес в селото се провежда ПРАЗНИК НА КЕСТЕНА, а когато дойде време за кукерските и маскарадни игри, от селото дейно участие вземат всички, от млади до стари.

Една от старите, но изключително красива къща, намираща се в центъра на селото:

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев