Как се води счетоводство: двойно записване и счетоводни записвания. Разбиране с пример

Всяка сделка трябва да бъде документирана и отразена в счетоводството.

Счетоводните сметки са сметки, които съхраняват записи на всички бизнес транзакции на организацията. В тях счетоводните обекти се групират и преобразуват в паричен формат.

Графично сметката представлява двустранна таблица, която съдържа всички стопански операции на фирмата. Лявата страна на сметката се нарича дебит (Dt), дясната страна се нарича кредит (Kt).

Източниците на средства се записват на кредит, а получателите на тези средства се записват на дебит. Ще анализираме този процес по-подробно в примера по-долу.

Всички записи в счетоводните сметки – счетоводни записи – се извършват с двойно записване.

Двойното записване е метод на счетоводство, при който всички стопански операции на дружеството се отразяват в две счетоводни сметки – дебит на едната сметка и кредит на другата – в равни суми, за да се поддържа баланс.

Да вземем пример. Помислете как ще изглеждат счетоводните записи, ако една компания закупи продукт и го продаде след известно време?

И така, различните счетоводни компании предлагат и различни цени.

Счетоводството започва с регистрация на фирма. Това е първият етап, където даден управител, след като вече се е уверил, че ще стартира бизнес, преминава към регистрация на компания.

Счетоводителят, или юрист, който следва документацията я подготвя във вид, готов за регистрация и я подава на съответните органи.

Фирма без счетоводител е мисия – възможна, но само когато имате опит като счетоводител и ясно и точно си отделите от времето за тази дейност.

Нашият опит показва, че за да ВИ върви вашият си бизнес, най-добре тази част да я оставите на счетоводна кантора, или пък на счетоводител на свободна практика, ако обемът Ви е малък.

Счетоводството е тромав сектор, особено при фирми с много работа, с дейност, която надхвърля стотици хиляди месечен приход. Съответво и е лесно, когато се касае за малки фирми.


Имайте предвид, че воденето на счетоводство днес, по време на несигурност, пандемии, става и онлайн. Често онлайн счетоводители подготвят цялата документация и чрез електронен подпис тя се подава на съответните институции.

Всичко става бързо, удобно и лесно!

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев