Как да направим избор на нотариус

Всяко голямо населено място у нас има нотариус. В по-големите градове нотариусите са съответно повече.

Официално, според законодателството в България, нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия. Нотариус може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара. Нотариусът лично извършва нотариалните и другите предвидени от закона действия.

Всичко това Ви пишем, тъй като е изключително важно да знаете, че ако даден нотариус не е вписан в Нотариалната камара, то той е нелигитимен. С други думи, в по-големите градове трябва да сте изключително внимателни и бдителни, тъй като може да се установи, че сделката е изповядал мним нотариус.

Онлайн има база от данни с нотариуси и винаги можете да проверите по номер, дали нотариусът, към който сте решили да се насочите за дадена сделка, присъства в него.

Важно е да знаете още, че на всяко населено място се пада брой нотариуси, според броя живущи. На 10 000 жители в определен район се открива едно място за нотариус. С други думи, ако населеното Ви място е с население от 100 000 души, то логично 10 нотариуса са максимумът, който могат да бъдат допуснати да оперират на даденото населено място.

В селата – съвсем естествено, няма нотариуси, но дадените села принадлежат към община, следователно при изповядване на сделки, лицата се обръщат към нотариуси в най-близкия град, който е определен за това.

Най-често това са областните градове, като има и изключения, естествено.

Накратко, най-важното, когато избирате нотариус, това е да сте уверени, че той е легитимен. Другото важно е да сте наясно с таксите, документите, които ще Ви бъдат изискани.

Едва след това можете да преминете към следващ етап, а именно – подписване на сделката, респективно на което, документиране в регистрите на България.

Последни думи: Ако сте затруднени в изборът на правилен нотариус, можете да се посъветвате с счетоводители, адвокати, юристи, хора, които вече са ползвали подобни услуги.

Сподели с приятели!

Author: admin