Близо 220 хил. лева изплати ДФЗ на стопаните, засегнати от пожарите в Хасковско

ДФ „Земеделие“ изплати 219 574 лева на 37 стопани  по de minimis за компенсиране на щетите, които това лято пожарите в Хасково нанесоха.

Периодът, в който земеделците можеха да подават документи за помощта беше от 10 до 21 септември. Подпомогнати бяха стопаните със засегнати от пожарите трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи и селскостопански животни.

За подпомагането за нанесени щети по трайни насаждения и фуражни култури са определени единични ставки. Техният размер е изчислен на база на действителните разходи за отглеждане на земеделските култури, направени към момента на щетата, при максимален интензитет 80 %. Ставките за подпомагане са:

 • Трайни насаждения – до 120 лв./дка;

 • Фуражни култури – до 40 лв./дка;

 • Постоянно затревени площи – до 30 лв./дка;

 • Селскостопански животни, изчислена на животинска единица (ЖЕ) – до 1000 лв./ЖЕ;

Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.f

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев