Posted in Новини

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР…

Научете повече

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020

Posted in Новини

Съвременното име на града произлиза от името на средновековния му владетел, чийто внук е последния…

Научете повече

Град Кюстендил – овощната градина на страната ни

Posted in Новини

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 5,4 млн….

Научете повече

Близо 5,4 млн. лева получават 18 бенефициери по ПРСР 2014 – 2020 г.

Posted in Новини

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе компенсации в размер на 868 054 лв. на 304 розопроизводители за…

Научете повече

ДФЗ компенсира розопроизводителите с над 868 000 лева заради COVID-19

Posted in Новини

Животновъдите получиха първите 18,6 милиона лева за Кампания 2021 ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ…

Научете повече

Животновъдите получиха първите 18,6 милиона лева за Кампания 2021

Posted in Новини

При избирането на счетоводна къща, която да поеме вашия бизнес, трудно бихте могли да допуснете…

Научете повече

Как да изберем точната счетоводна къща

Posted in Новини

323 земеделски стопани ще получат компенсации по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на…

Научете повече

323 розопроизводители получават компенсации за щетите от COVID-19

Posted in Новини

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 700 хил. лв. (706 893 лв.)…

Научете повече

ДФ „Земеделие“ изплати над 700 000 лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Село Бистрица - София
Posted in Новини

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн….

Научете повече

28 бенефициери получават близо 7,5 млн. лв. по 9 подмерки от ПРСР 2014-2020

Posted in Новини

Животновъдите могат да кандидатстват до 18 октомври за трети транш подпомагане за брой реализирани угоени…

Научете повече

Животновъдите кандидатстват до 18 октомври за подпомагане по трети транш за прасета за угояване

Posted in Новини

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,3 млн….

Научете повече

6,3 млн. лева получават 22 бенефициери по ПРСР 2014-2020 г.

Posted in Новини

Държавен фонд „Земеделие“ одобри 92 заявителя по схема „Училищен плод“ и 81 заявителя по схема…

Научете повече

Над 414 хиляди деца ще получават плодове, зеленчуци, мед и мляко по Училищните схеми и през учебната 2021/2022 г.