Правилно съхранение на дизеловото гориво за земеделие

В днешно време земеделието е силно зависимо от дизеловото гориво, което налага то да бъде с високо качество. За да се запази нивото му на ефективност то трябва да бъде добре съхранявано, особено ако е поръчано на едро и в големи количества.

С помощта на експертите по доставка на дизелово гориво за земеделие от Дизелор ще разгледаме как да съхраним тази ценна течност и за какво трябва да внимаваме, за да предотвратим преждевременно влошаване на качеството и загубата му.

Цистерни за дизелово гориво

Всеки земеделец, който зарежда дизелово гориво на едро, разполага с цистерна в която да съхрани течността, с която да задвижи техниката си. Те са специално разработени да помогнат на селското стопанство да имат свободен достъп до закупеното на по-изгодна цена дизелово гориво.

Размера на тези контейнери зависи от нуждите на селското стопанство. При нужда от обработка на по-голяма нива се купува по-голям.

Колко дълго може да се съхранява?

Дизеловото гориво може да се съхранява от 6 до 12 месеца при температура до 30°C. След този период то започва да реагира с кислорода в резервоара. Тази реакция придава лепкави свойства на дизелът, което го прави негоден за употреба.

Ако то се използва в това състояние, може да доведе до сериозни проблеми за земеделската техника. Основните опасения са от запушване на  горивният филтър, което води със себе си сериозни проблеми с двигателя на трактора.

Как се съхранява дизеловото гориво?

Дизелът е възпламеняема течност, която трябва да се съхранява много внимателно. Достъпа до цистерната с дизелово гориво за земеделието трябва да е ограничен само до тези които се нуждаят от него, за да напълнят резервоара на селскостопанската техника.

Ако цистерната не е подземна, тя трябва да бъде поставена на място, което да не я излага на дъждове или висока температура. Така тя ще бъде предпазена от навлизане на вода в нея и от опасността да се нагрее, и да предизвика взрив.

За какво да внимаваме?

Когато се използва цистерна, за да се съхрани ценната течност за земеделие, има няколко неща за които трябва да се внимава. Те ще помогнат за по-доброто и дълго съхранение, което ще намали годишните разходи за дизеловото гориво.

Вода

Едно от най-важните неща, за които трябва да се внимава при съхранение на ценната течност в цистерна, е да не попада вода в нея.

Тя може да предизвика ръжда и корозия на металната обвивка, което да доведе до теч, от който следва загуба на гориво.

Също така водата е предпоставка към развитие на бактерии, които могат да спомогнат за по-бързото предизвикване на реакцията, която прави дизела вреден за двигателя.

Замърсяването на горивото с вода е възможно при зареждане на цистерната, при по-продължително съхранение на дизела или при кондензация.

Ръжда

Ръждата се образува по металните обвивки, които са изложени на влага.

Освен опасността във вътрешността на цистерната, трябва да се внимава при външната обвивка и капачката на резервоара.

Изложените на дъжд цистерни могат да ръждясат отвън, което да предизвика теч, а от там и загуба на ценната течност, която се съхранява.

Металната капачка, която се поставя след зареждане, също може да хване ръжда, което да направи възможно навлизането на влагата чрез конденз.

Течове

Както вече бе споменато течовете могат да доведат до загуба на съхраняваното гориво.

Те най-често се получават от ръждата, но има и вероятност освен цистерната да бъде пробит маркуча, през който минава дизела, за да се зареди трактора.

Ръжда по горната част на цистерната може да спомогне за теч от вода в нея, когато вали или при конденз.

Изпарения

Дизелът се изпарява много бавно, но не е защитен от тази аномалия.

За да се намали тази загуба е важно резервоарът да е поставен на сенчесто и прохладно място, което няма да подсилва изпарението на горивото.

Това са най-важните неща, които трябва да се знаят да доброто съхранение на дизела за земеделие.

Сподели с приятели!

Author: admin

Павел Джунев